सूचना !    सूचना !   सूचना !   लेखा परीक्षकको सुचिकृत हुने अन्तिम मिति ०७५/०८/१४ गते हुने  जानकारीका लागि याे सूचना प्रकाशित गरिएकाे छ ।  !!    !!     !!