सूचना !    सूचना !   सूचना !   " Audio Notice को लागि १६१८०७१५८०३०५  डायल गरी नगरपालिका को सूचना को जानकारी लिनुहोस्  । "

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
श्री मोहन पौडेल प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रशासन paudelmohan7@yahoo.com ९८५७०८३१११
बिष्णु प्रसाद ढुंगाना शाखा अधिकृत / सुचना अधिकारी प्रशासन bishnuparsaddhungana@gmail.com ९८५७०६०९९२
बिष्णु प्रसाद भुसाल विद्यालय निरिक्षक प्राविधिक bishnuargha@gmail.com ९८४७१०९९२१
सुरेन्द्र प्रसाद भुज मत्स्य विकास अधिकृत प्राविधिक surendrabhuj1@gmail.com ९८४७५२१५३९
आलोक अग्रहरी लेखा अधिकृत लेखा agralok21@gmail.com ९८५७०५०८५८
चन्द्रिका प्रसाद विश्वकर्मा शाखा अधिकृत प्रशासन ९८५७०१०२३५
डा. सुमन खनाल पशु बिकास अधिकृत प्राविधिक Sumankhanal07@gmail.com ९८५५०५३७६९
राजेश कोहार इन्जिनियर प्राविधिक rajesh.lumbini@gmail.com ९८५७०१२९२२
रुद्र पुरी क.अधिकृत प्राविधिक ito.lumbinisanskritikmun@gmail.com ९८६७१९६७९२
बुधनाथ बराई स्वास्थ्य प्राविधिक ९८४७०३१७९२
मिन प्रसाद गौतम ना.सु प्रशासन ९८४७४२७९१९
चिरन्जिवी घिमिरे ना.सु प्रशासन ९८५७०६४९८४
हमिउद्दीन मुसलमान ना.सु प्रशासन ९८४७४७४४६३
लिलाधर बश्याल ना.सु प्रशासन ९८४७०३२२६४
ज्ञानेन्द्र ढकाल खरिदार प्रशासन ९८६१२५३०८८
सरजुद्दीन खान सव.इन्जिनियर प्राविधिक Khan.saraj2006@gmail.com ९८५७०२१११३
पितम्बर भुसाल सव.इन्जिनियर प्रशासन ९८६७०२११५३
लेखनाथ न्यौपाने कम्प्युटर अपरेटर प्राविधिक ९८५७०११८६०
निर्मल निषाद अमिन प्रशासन ९८०७४१३१३६
बिनिता शाह महिला विकास प्राविधिक
शेश्रम यादव वाश वाश sheshram.lumbini@gmail.com ९८४७०४०५६७
दिपेन्द्र खति ना प स्वा प्रा प्राविधिक ९८४७२६२८०८
करिश्मा क्षत्री ना.प्रा.स प्राविधिक
राम अनुज कुर्मी वडा सचिव प्रशासन ९८०५४४५२९६
अशोक हरिजन वडा सचिव प्रशासन ९८४७२८३५३४
लौकुस पुरी वडा सचिव प्रशासन ९८४७०८९७२५
देवानन्द चौधरी वडा सचिव प्रशासन ९८४७०८९४२९
महाशार्मा अधिकारी वडा सचिव प्रशासन ९८४७०२१७३४
राममिलन यादव वडा सचिव प्रशासन ९८४७४२१८२९
उर्मिला चौधरी क.स प्रशासन ९८४७४५११३७
माया गौतम ज्ञवाली क.स प्रशासन ९८४७४२२४६२
शिवलाल शर्मा ना प स्वा प्रा प्राविधिक ९८६०५५१५५२
नागेन्द्र क्षेत्रि सावारी चालक प्रशासन ९८०३४५९५५७
राधे श्याम यादव दमकल चालक प्रशासन ९८१७५४१९२०
राम प्रकाश यादव लोडर चालक ९८०४४२९४८५

    वडा अनुसार क्षेत्रफल , जनसंख्या तथा घरधुरी विवरण 

वडा नं. जम्मा क्षेत्रफल  जम्मा घरधुरी संख्या   पुरुष  महिला  औषत घरधुरी आकार  जनघनत्व  जम्मा जनसंख्या 
१  ६.०२  ६४४  २३८४  २३३२  ७.३२  ७८३  ४७१६ 
२  ७.३२  ९४०  ३५०२  ३३५९  ७.३०  ९३७  ६८६१ 
३  ४.४९  ६२५  २२९२  २३५१  ७.४३  १०३४  १०३४ 
४  १२.३८  ७४६  २८६५  २८९४  ७.७२  ४६५  ५७५९ 
५  ५.६१  ७४६  २३२३  २६०२  ७.२०  ६४३  ४९२५ 
६  ९.०१  ७.७२  २८०८  २९८९  ७.७२  ६४३  ५७९७ 
७  ९.११  ४५४  २२७१  २२०१  ७.५५  ४९१  ४४७२ 
८  ६.१९  ४५४  २२७१  २२०१  ७.७९  ५७१  ४४७२ 
९  ७.७९  ६८७  २५७३  २७१८  ७.७०  ६७९  ५२९१ 
१०  १०.४२  १०७३  ३६०२  ३४००  ६.५३  ६७२  ७००२ 
११  १४.९५  ११३५  ४००३  ४१५२  ७.१९  ५४५  ८१५५ 
१२  १०.७५  १०२४  ४००३  ४१५२  ६.७२  ६४०  ८१५५ 
१३  ८.१७  ५९१  २३०९  २१४८  ७.५४  ५४६  ४४५७ 
जम्मा  ११२.२१  ९९४६  ३६१३७  ३६३६०  ७.२९  ६४६  ७२४९७ 

 

 लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका को मोवाइल एप्स  डाउनलोड  गर्नुस  l

                                  डाउनलोड  गर्नु  यहाँ  Click गर्नुस l