सूचना !    सूचना !   सूचना !   " Audio Notice को लागि १६१८०७१५८०३०५  डायल गरी नगरपालिका को सूचना को जानकारी लिनुहोस्  । "

आलोक अग्रहरी

Email: 
agralok21@gmail.com
Phone: 
९८५७०५०८५८
Section: 
लेखा

नगर कार्यपालिका सदस्य विवरण