सूचना !    सूचना !   सूचना !   " Audio Notice को लागि १६१८०७१५८०३०५  डायल गरी नगरपालिका को सूचना को जानकारी लिनुहोस्  । "

जानकी देवी श्रीवास्तव

Phone: 
९८५७०१३०५३

नगर कार्यपालिका सदस्य विवरण