सूचना !    सूचना !   सूचना !   " Audio Notice को लागि १६१८०७१५८०३०५  डायल गरी नगरपालिका को सूचना को जानकारी लिनुहोस्  । "

ज्ञानेन्द्र ढकाल

Designation:

Phone: 
९८६१२५३०८८
Section: 
प्रशासन

नगर कार्यपालिका सदस्य विवरण