सूचना !    सूचना !   सूचना !   " Audio Notice को लागि १६१८०७१५८०३०५  डायल गरी नगरपालिका को सूचना को जानकारी लिनुहोस्  । "

दिपेन्द्र खति

Phone: 
९८४७२६२८०८
Section: 
प्राविधिक

नगर कार्यपालिका सदस्य विवरण