सूचना !    सूचना !   सूचना !   " Audio Notice को लागि १६१८०७१५८०३०५  डायल गरी नगरपालिका को सूचना को जानकारी लिनुहोस्  । "

देवानन्द चौधरी

Phone: 
९८४७०८९४२९
Section: 
प्रशासन

नगर कार्यपालिका सदस्य विवरण