सूचना !    सूचना !   सूचना !   " Audio Notice को लागि १६१८०७१५८०३०५  डायल गरी नगरपालिका को सूचना को जानकारी लिनुहोस्  । "

बिष्णु प्रसाद ढुंगाना

Email: 
bishnuparsaddhungana@gmail.com
Phone: 
९८५७०६०९९२
Section: 
प्रशासन

नगर कार्यपालिका सदस्य विवरण