सूचना !    सूचना !   सूचना !   " Audio Notice को लागि १६१८०७१५८०३०५  डायल गरी नगरपालिका को सूचना को जानकारी लिनुहोस्  । "

बिष्णु प्रसाद भुसाल

Email: 
bishnuargha@gmail.com
Phone: 
९८४७१०९९२१
Section: 
प्राविधिक

नगर कार्यपालिका सदस्य विवरण