सूचना !    सूचना !   सूचना !   " Audio Notice को लागि १६१८०७१५८०३०५  डायल गरी नगरपालिका को सूचना को जानकारी लिनुहोस्  । "

महाशार्मा अधिकारी

Phone: 
९८४७०२१७३४
Section: 
प्रशासन

नगर कार्यपालिका सदस्य विवरण