सूचना !    सूचना !   सूचना !   " Audio Notice को लागि १६१८०७१५८०३०५  डायल गरी नगरपालिका को सूचना को जानकारी लिनुहोस्  । "

मिन प्रसाद गौतम

Designation:

Phone: 
९८४७४२७९१९
Section: 
प्रशासन

नगर कार्यपालिका सदस्य विवरण