सूचना !    सूचना !   सूचना !    नगरसभा  कार्यक्रम  मिति २०७५/०६/२७ गते लुम्बिनी विश्वविद्यालय हल मा हुने  भएको  व्यहाेरा सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा जानकारीका लागि याे सूचना प्रकाशित गरिएकाे छ ।  !!    !!     !!

यस लुम्विनी सांस्कृतिक नगरपालिका को आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को यथार्थ आय २०७३÷०७४ को संशोधित आय तथा २०७४÷०७५ को देहाय बमोजिमाको अनुमानित आय