सूचना !    सूचना !   सूचना !   " Audio Notice को लागि १६१८०७१५८०३०५  डायल गरी नगरपालिका को सूचना को जानकारी लिनुहोस्  । "

यस लुम्विनी सांस्कृतिक नगरपालिका को आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को यथार्थ आय २०७३÷०७४ को संशोधित आय तथा २०७४÷०७५ को देहाय बमोजिमाको अनुमानित आय

नगर कार्यपालिका सदस्य विवरण