सूचना !    सूचना !   सूचना !   " Audio Notice को लागि १६१८०७१५८०३०५  डायल गरी नगरपालिका को सूचना को जानकारी लिनुहोस्  । "

राधे श्याम यादव

Phone: 
९८१७५४१९२०
Section: 
प्रशासन

नगर कार्यपालिका सदस्य विवरण