Error message

Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3478 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

    सूचना !    सूचना !   सूचना !   " Audio Notice को लागि १६१८०७१५८०३०५  डायल गरी नगरपालिका को सूचना को जानकारी लिनुहोस्  । "

शिवलाल शर्मा

Phone: 
९८६०५५१५५२
Section: 
प्राविधिक

नगर कार्यपालिका सदस्य विवरण