सूचना !    सूचना !   सूचना !   " Audio Notice को लागि १६१८०७१५८०३०५  डायल गरी नगरपालिका को सूचना को जानकारी लिनुहोस्  । "

शेश्रम यादव

Designation:

Email: 
sheshram.lumbini@gmail.com
Phone: 
९८४७०४०५६७
Section: 
वाश

नगर कार्यपालिका सदस्य विवरण