सूचना !    सूचना !   सूचना !   " Audio Notice को लागि १६१८०७१५८०३०५  डायल गरी नगरपालिका को सूचना को जानकारी लिनुहोस्  । "

श्री मोहन पौडेल

Email: 
paudelmohan7@yahoo.com
Phone: 
९८५७०८३१११
Section: 
प्रशासन

नगर कार्यपालिका सदस्य विवरण