सूचना !    सूचना !   सूचना !   " Audio Notice को लागि १६१८०७१५८०३०५  डायल गरी नगरपालिका को सूचना को जानकारी लिनुहोस्  । "

सरजुद्दीन खान

Email: 
Khan.saraj2006@gmail.com
Phone: 
९८५७०२१११३
Section: 
प्राविधिक

नगर कार्यपालिका सदस्य विवरण