FAQs Complain Problems

प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धि सार्वजनिक सुचना

प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धि सार्वजनिक सुचनाको पत्र तल लिंकमा छ कृपया हेर्नुहुनको लागि सादर अनुरोध छ।