FAQs Complain Problems

लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकामा कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाहरुको विवरण

क्र सं
विद्यालको नाम
ठेगाना

1
बुद्ध आदर्श मा.वि. 
लु.सां.न.पा.-2  खुनगाई

2
बलरामपुर मा.वि.
लु.सां.न.पा.-2 मुजहना

3
आमा मा.वि.
लु.सां.न.पा.-12 आमा

4
मसिनाबाबा न.मो. मा.वि.
लु.सां.न.पा.-11 मसिना

5
मधुवनि मा.वि.
लु.सां.न.पा.-6 मधुवनी

6
कर्महवा मा.वि.
लु.सां.न.पा.-7 कर्महवा

7
खुदाबगर मा.वि.
लु.सां.न.पा.-8 खुदावगर

8
तेनुहवा सा.मा.वि.
लु.सां.न.पा.-6तेनुहवा 

 
 
 

1
लुम्बिनी आधारभूत विद्यालय
लु.सां.न.पा.-10 महिलवारी

2
जनता आधारभूत विद्यालय
लु.सां.न.पा.-11

3
राम जानकी प्रा.वि.
लु.सां.न.पा.-12 अजमा

4
तरकुलहा आधारभूत विद्यालय
लु.सां.न.पा.-5 ढोडहवा

5
कारीदह आधारभूत विद्यालय
लु.सां.न.पा.-14  कारीदह

6
गौतमबुद्ध आधारभूत विद्यालय
लु.सां.न.पा.-2 आरदौला

7
सरस्वति आधारभूत विद्यालय
लु.सां.न.पा.-11 महादेवा

8
अँधियारी आधारभूत विद्यालय
लु.सां.न.पा.-8  एकला

9
भगवानपुर आधारभूत विद्यालय
लु.सां.न.पा.-18 भगवानपुर

10
बालज्योति प्रा.वि.
लु.सां.न.पा.-11  धुपही

 
 
 

1
गणेश प्रा.वि.
लु.सां.न.पा.-13 पैसिया

2
राम जानकी आधारभूत विद्यालय
लु.सां.न.पा.-4 मनौरा

3
बुद्ध प्रा.वि. 
लु.सां.न.पा.-21 बभनी

4
ज्ञानकुञ्ज प्रा.वि.
लु.सां.न.पा.-2 भरथापुर

5
शिवशक्ति प्रा.वि.
लु.सां.न.पा.-2 लम्तिहवा

6
दुर्गा प्रा.वि.
लु.सां.न.पा.-12 भभई

7
पडरिया प्रा.वि.
लु.सां.न.पा.-3 पडरिया

8
नेपाल राष्ट्रिय प्रा.वि.
लु.सां.न.पा.-2  वाचरिया

9
मायादेवी प्रा.वि. मनौरी
लु.सां.न.पा.-8 मनौरी

10
अमारी प्रा.वि. अमारी
लु.सां.न.पा.-9 अमारी

11
सरस्वति प्रा.वि. सोनवल
लु.सां.न.पा.-12 सोनवल

12
सिद्दार्थ प्रा.वि. अधियारी
लु.सां.न.पा.-7 अँधियारी

13
दिव्यज्योति प्रा.वि. मधुवनी
लु.सां.न.पा.-12 मधुवनी

14
लुम्बिनी ज्ञानप्रभा प्रा.वि. लक्ष्मीपुर
लु.सां.न.पा.-13 लक्ष्मीपुर