FAQs Complain Problems

लुम्बिनी संस्कृतिक नगरपालिकामा स्मार्ट सिटी हुँदा कस्तो दृश्य हुन सक्छ l

धेरै धेरै राम्रो l
65% (60 votes)
देश विकास को तर्फ जादै l
19% (18 votes)
सरकार को राम्रो बिचार l
5% (5 votes)
सोचना नसक्ने कुरा l
11% (10 votes)
Total votes: 93