FAQs Complain Problems

लुम्बिनी संस्कृतिक नगरपालिकामा स्मार्ट सिटी हुँदा कस्तो दृश्य हुन सक्छ l

धेरै धेरै राम्रो l
63% (90 votes)
देश विकास को तर्फ जादै l
22% (31 votes)
सरकार को राम्रो बिचार l
6% (8 votes)
सोचना नसक्ने कुरा l
10% (15 votes)
Total votes: 144