FAQs Complain Problems

निशुल्क तालिम संचालन संबन्धि सूचना

विस्तृत जानकारीको लागि लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको रोजगार शाखामा सम्पर्क गर्नु हुन् अनुरोध छ |