FAQs Complain Problems

लुम्बिनी साँस्कृति नगरपालिका मा रोजगारीका अवसरमा वृद्धि गर्न के गर्नुपर्ला ?

सिपमुलक तालिमको व्यवस्थापन गर्ने
36% (14 votes)
स्थानिय तहमा रहेका रोजगारिका अवसरहरुको पहिचान गर्ने
64% (25 votes)
Total votes: 39