FAQs Complain Problems

लुम्बिनी साँस्कृति नगरपालिका मा रोजगारीका अवसरमा वृद्धि गर्न के गर्नुपर्ला ?

सिपमुलक तालिमको व्यवस्थापन गर्ने
35% (12 votes)
स्थानिय तहमा रहेका रोजगारिका अवसरहरुको पहिचान गर्ने
65% (22 votes)
Total votes: 34