FAQs Complain Problems

भगवान गाैतम बुद्ध

Read More

स्पेनको काथेरेस नगरपालिका र लुम्बिनी सँस्कृतिक नगरपालिका विचको सम्बन्ध, सहकार्य , समन्वय र अनुभव एवम् सहयोग आदानप्रदान सम्बन्धी समन्वय बैठक

Read More

नगरप्रमुखसँग नगरपालिकाका कर्मचारी

Read More

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम

Read More

महत्त्वपूर्ण फोन नम्बरहरु

लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका-071-580305 / 9857083111

लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका- एम्बुलेन्स - 9811971567 / 9814545133 / 9807432183 / 9847708582 / 9817470565

लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका- दमकल- 071-580305 / 9847319286

ईलाका प्रहरी कार्यालय पर्सा लुम्बिनी - 071-580171/ 071-404032 / 9857090346

 

Pages

जनप्रतिनिधि

सजरुद्दिन मुसलमान
नगर प्रमुख
mayorlumbinimun@gmail.com
9857012565
कल्पना हरिजन
उप– प्रमुख
harijankalpana311@gmail.com
९८०७४९८४४८

कर्मचारीहरु

राम प्रसाद ज्ञवाली
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
ramprasad.gyawali77@gmail.com
9857083111

नगर कार्यपालिका सदस्यज्यूहरुको नाम र सम्पर्क नम्बर

क्र.स जनप्रतिनिधीहरुको नाम थर पद सम्पर्क नम्बर
सजरुद्दिन मुसलमान नगर प्रमुख 9857012565
कल्पना हरिजन उप– प्रमुख ९८०७४९८४४८
सुरज कलवार वडा अध्यक्ष १ ९८५७०२८०३८
ईनामुल्लाह फकिर वडा अध्यक्ष २ ९८५७०२०८६५
अकरामुद्दिन नाउ मुसलमान वडा अध्यक्ष ३ ९८५७०१०३४३
विनोद कुमार श्रीवास्तव वडा अध्यक्ष ४ ९८१५४७७१४७
खुर्शेद आलम मुसलमान वडा अध्यक्ष ५ ९८५७०४९७८६
नईमुल हक मुसलमान वडा अध्यक्ष ६ ९८५७०२१९१९
ध्रुप यादव वडा अध्यक्ष ७ ९८४७०५४६६३
१० राजेन्द्र जैसवाल वडा अध्यक्ष ८ ९८०४४०९४१३
११ कमल अख्तर मुसलमान वडा अध्यक्ष ९ ९८५७०२०४७८
१२ बिनोद कहाँर वडा अध्यक्ष १० ९८४७०३००८५
१३ अकरामुद्दिन मुसलमान वडा अध्यक्ष ११ ९८१७४२८४१२
१४ हरिकेश लोध वडा अध्यक्ष १२ ९८०४४६४८१२
१५ सईद मुहम्मद खान वडा अध्यक्ष १३ ९८०७४१९६६६
१६ चन्ना धोवी कार्यपालिका सदस्य ९८१३४९६५१४
१७ हुसेनी लोध कार्यपालिका सदस्य ९८२७५७७३७७
१८ सुधाखर हरिजन कार्यपालिका सदस्य ९८२१५०६५५१
१९ अंसु लोध कार्यपालिका सदस्य ९८२७४११३६५
२० चन्द्रकली सापकोटा कार्यपालिका सदस्य ९८०७५१४४५२
२१ हरिचन्द्र चमार कार्यपालिका सदस्य ९८४७३१९९५७
२२ रुबिना मुसलमान कार्यपालिका  सदस्य ९८१७५३५०८५
२३ शान्ति देवी हरिजन कार्यपालिका सदस्य ९८१२११३७२४
२४ राम प्रसाद ज्ञवाली प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत-सदस्य सचिव ९८५७०८३१११

जानकारी