FAQs Complain Problems

छैठो नगरसभा

Read More

सबै वडा कार्यालयमा अनलाईन सेवा सुरु l

Read More

कृषि शाखा प्रमुख जलिल सर को बिदाई कार्यक्रम

Read More

जनप्रतिनिधि

मन मोहन चौधरी
नगर प्रमुख
९८५७०२४७९३
जानकी देवी श्रीवास्तव
उप– प्रमुख
९८५७०१३०५३

कर्मचारीहरु

श्री शिव प्रसाद रेग्मी
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
९८५७०८३१११
डा. कुल प्रसाद खनाल
उप सचिव (शिक्षा )
kulpsdkhanal@gmail.com
९८५१२५४४२२
ई.रुद्र पुरी
सूचना प्रविधि /सूचना अधिकारी
ito.lumbinisanskritikmun@gmail.com
९८६७१९६७९२