FAQs Complain Problems

जनप्रतिनिधि

Photo Name Designation Tenure Email Phone
सजरुद्दिन मुसलमान नगर प्रमुख ५ वर्ष mayorlumbinimun@gmail.com 9857012565
कल्पना हरिजन उप– प्रमुख ५ वर्ष harijankalpana311@gmail.com ९८०७४९८४४८
सुरज कलवार वडा अध्यक्षा १ ५ वर्ष ९८५७०२८०३८
ईनामुल्लाह फकिर वडा अध्यक्षा २ ५ वर्ष ९८५७०२०८६५
अकरामुद्दिन नाउ मुसलमान वडा अध्यक्षा ३ ५ वर्ष ९८५७०१०३४३
विनोद कुमार श्रीवास्तव वडा अध्यक्षा ४ ५ वर्ष ९८१५४७७१४७
खुर्शेद आलम मुसलमान वडा अध्यक्षा ५ ५ वर्ष ९८५७०४९७८६
नईमुल हक मुसलमान वडा अध्यक्षा ६ ५ वर्ष ९८५७०२१९१९
ध्रुप यादव वडा अध्यक्षा ७ ५ वर्ष ९८४७०५४६६३
राजेन्द्र जैसवाल वडा अध्यक्षा ८ ५ वर्ष ९८०४४०९४१३
कमल अख्तर मुसलमान वडा अध्यक्षा ९ ५ वर्ष ९८५७०२०४७८
बिनोद कहाँर वडा अध्यक्षा १० ५ वर्ष ९८४७०३००८५
अकरामुद्दिन मुसलमान वडा अध्यक्षा ११ ५ वर्ष ९८१७४२८४१२
हरिकेश लोध वडा अध्यक्षा १२ ५ वर्ष ९८०४४६४८१२
सईद मुहम्मद खान वडा अध्यक्षा १३ ५ वर्ष ९८०७४१९६६६

Pages