FAQs Complain Problems

जनप्रतिनिधि

Name Designation Tenure Phone
सजरुद्दिन मुसलमान नगर प्रमुख 9857012565
कल्पना हरिजन उप– प्रमुख ९८०७४९८४४८
सुरज कलवार वडा अध्यक्षा १
ईनामुल्लाह फकिर वडा अध्यक्षा २
अकरामुदिना नाउ मुसलमान वडा अध्यक्षा ३ ९८५७०१०३४३
विनोद कुमार श्रीवास्तव वडा अध्यक्षा ४ ९८१५४७७१४७
खुरसद आलम मुसलमान वडा अध्यक्षा ५ ९८५७०४९७८६
नहमुल हक मुसलमान वडा अध्यक्षा ६ ९८५७०२१९१९
ध्रुप यादव वडा अध्यक्षा ७ ९८४७०५४६६३
राजेन्द्र जैसवाल वडा अध्यक्षा ८
कमल अख्तर मुसलमान वडा अध्यक्षा ९
बिनोद कहार वडा अध्यक्षा १०
अकरामुदीना मुसलमान वडा अध्यक्षा ११ ९८१७४२८४१२
हरिकेश लोध वडा अध्यक्षा १२
सहिद मुहम्मद खान वडा अध्यक्षा १३
राजावती बढाई वडा सदस्य ९८२१९२८३१४
शान्तिदेवी चमार वडा सदस्य ९८१११७२४९१
धनमती हरिजन वडा सदस्य ९८१२९२२७२०
बिनमति हरिजन वडा सदस्य ९८१९४३९९४६
नमई लोध वडा सदस्य ९८१९४३६४४०

Pages