FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Phone इमेल
श्री शिव प्रसाद रेग्मी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रशासन ९८५७०८३१११
डा. कुल प्रसाद खनाल उप सचिव (शिक्षा ) प्राविधिक ९८५१२५४४२२
अब्दुल जलिल मुसलमान कृषि बिकास अधिकृत प्राविधिक ९८५७०१५०२२
रामचन्द्र अर्याल लेखा अधिकृत लेखा ९८६०११०९३२
शोभाखर पौडेल रोजगार संयोजक प्रशासन 9847544882
राजेश कोहार इन्जिनियर प्राविधिक ९८५७०१२९२२
ई.रुद्र पुरी सूचना प्रविधि /सूचना अधिकारी प्राविधिक ९८६७१९६७९२
विवेक प्रसाद वर्मा सव.इन्जिनियर रोजगार सेवा केन्द्र 9867023014
नारायण आचार्य खरिदार प्रशासन ९८४७३७५३०१
डा.केशव प्रसाद यादव पशु बिकास अधिकृत प्रशासन 9847286315
तुलसीराम लामिछाने समन्वय अधिकृत समन्वय शाखा ( लुम्बिनी माड्रीड सचिवालय ) प्रशासन ९८५७०२४६५१
लिलाधर बश्याल प्रशासन ९८४७०३२२६४
जितेन्द्र यादव एम.आई.एस. अपरेटर प्रशासन 9857012986
सरजुद्दीन खान सव.इन्जिनियर प्राविधिक ९८५७०२१११३
पितम्बर भुसाल सव.इन्जिनियर प्रशासन ९८६७०२११५३
लेखनाथ न्यौपाने कम्प्युटर अपरेटर (सहायक चौथो ) प्राविधिक ९८५७०११८६०
लक्ष्मी भट्टराई फिल्ड सहायक प्रशासन 9864407010
शेश्रम यादव वाश ९८४७०४०५६७
डब्लु हरिजन एम.आई.एस. अपरेटर प्रशासन 9815458813
शिवलाल शर्मा ना प से प्रा प्राविधिक ९८६०५५१५५२
करिश्मा क्षत्री ना.प्रा.स प्राविधिक
राम अनुज कुर्मी वडा सचिव प्रशासन ९८०५४४५२९६
अशोक हरिजन वडा सचिव प्रशासन ९८४७२८३५३४
लौकुस पुरी वडा सचिव प्रशासन ९८४७०८९७२५
देवानन्द चौधरी वडा सचिव प्रशासन ९८४७०८९४२९
महाशार्मा अधिकारी वडा सचिव प्रशासन ९८४७०२१७३४
राममिलन यादव वडा सचिव प्रशासन ९८४७४२१८२९
उर्मिला चौधरी क.स प्रशासन ९८४७४५११३७
माया गौतम ज्ञवाली क.स प्रशासन ९८४७४२२४६२
नागेन्द्र क्षेत्रि सावारी चालक प्रशासन ९८०३४५९५५७
राधे श्याम यादव दमकल चालक प्रशासन ९८१७५४१९२०
राम प्रकाश यादव लोडर चालक ९८०४४२९४८५
बबिता यादव सामाजिक परिचालक प्रशासन 9821931203
ऋतुराज बराई सामाजिक परिचालक प्रशासन
ममता गुप्ता सामाजिक परिचालक प्रशासन
विजय कुमार गुप्ता सामाजिक परिचालक प्रशासन
शशिकला चौधरी सामाजिक परिचालक प्रशासन
दिपक हरिजन सामाजिक परिचालक प्रशासन 9819420215
निलम के.सी सामाजिक परिचालक प्रशासन
विजय बहादुर यादव सामाजिक परिचालक प्रशासन
राम प्रकाश यादव सावारी चालक प्रशासन ९८०४४२९४८४
शिवलाल
बिनोद का स
कृष्ण प्रसाद पाण्डे दमकल चालक
राज कुमार
साधु सरन चौधरी पशु बिकास अधिकृत प्रशासन

    वडा अनुसार क्षेत्रफल , जनसंख्या तथा घरधुरी विवरण 

वडा नं. जम्मा क्षेत्रफल  जम्मा घरधुरी संख्या   पुरुष  महिला  औषत घरधुरी आकार  जनघनत्व  जम्मा जनसंख्या 
१  ६.०२  ६४४  २३८४  २३३२  ७.३२  ७८३  ४७१६ 
२  ७.३२  ९४०  ३५०२  ३३५९  ७.३०  ९३७  ६८६१ 
३  ४.४९  ६२५  २२९२  २३५१  ७.४३  १०३४  १०३४ 
४  १२.३८  ७४६  २८६५  २८९४  ७.७२  ४६५  ५७५९ 
५  ५.६१  ७४६  २३२३  २६०२  ७.२०  ६४३  ४९२५ 
६  ९.०१  ७.७२  २८०८  २९८९  ७.७२  ६४३  ५७९७ 
७  ९.११  ४५४  २२७१  २२०१  ७.५५  ४९१  ४४७२ 
८  ६.१९  ४५४  २२७१  २२०१  ७.७९  ५७१  ४४७२ 
९  ७.७९  ६८७  २५७३  २७१८  ७.७०  ६७९  ५२९१ 
१०  १०.४२  १०७३  ३६०२  ३४००  ६.५३  ६७२  ७००२ 
११  १४.९५  ११३५  ४००३  ४१५२  ७.१९  ५४५  ८१५५ 
१२  १०.७५  १०२४  ४००३  ४१५२  ६.७२  ६४०  ८१५५ 
१३  ८.१७  ५९१  २३०९  २१४८  ७.५४  ५४६  ४४५७ 
जम्मा  ११२.२१  ९९४६  ३६१३७  ३६३६०  ७.२९  ६४६  ७२४९७ 

 

 लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका को मोवाइल एप्स  डाउनलोड  गर्नुस  l

                                  डाउनलोड  गर्नु  यहाँ  Click गर्नुस l