FAQs Complain Problems

महत्त्वपूर्ण फोन नम्बरहरु

लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका-071-580305

लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका- एम्बुलेन्स - 9811971567

लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका- दम्कल- 9847319286

ईलाका प्रहरि कार्यालय लुम्बिनी - 071-580171/ 071-404032 / 9857090346