FAQs Complain Problems

Lord Buddha Temple @ Lumbini

Read More

छैठो नगरसभा

Read More

सबै वडा कार्यालयमा अनलाईन सेवा सुरु l

Read More

जनप्रतिनिधि

मन मोहन चौधरी
नगर प्रमुख
९८५७०२४७९३
जानकी देवी श्रीवास्तव
उप– प्रमुख
९८५७०१३०५३

कर्मचारीहरु

श्री भूपेन्द्र पाण्डेय
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
lumbiniculturalmunicipality@gmail.com
9857083111
डा. कुलप्रसाद खनाल
उप सचिव (शिक्षा )
kulpsdkhanal@gmail.com
9851254422