FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाको आधिकारीक वेव साईट सञ्चालन वारेको सूचना

आज मिति २०७३।१०।२८ गतेको दिनदेखी  आधिकारीक रुपमा लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाको वेव साईट सञ्चालनमा आएको व्यहोरा सम्पूर्ण नगरवासीहरुमा अनुरोध गराउँदछौ ।

Pages