सूचना !    सूचना !   सूचना !   " Audio Notice को लागि १६१८०७१५८०३०५  डायल गरी नगरपालिका को सूचना को जानकारी लिनुहोस्  । "

यस लुम्विनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको आ.व २०७२÷०७३ को यथार्थ चालु खर्च, आ.व २०७३÷०७४ को संशोधित चालु खर्च पुजिगत खर्च सहित नगर कोषको यथार्थ व्यय एवं आ.व ०७४÷०७५ को देहाय बमोजिमको अनुमानित व्यय

Documents: 

नगर कार्यपालिका सदस्य विवरण