सूचना !    सूचना !   सूचना !   " Audio Notice को लागि १६१८०७१५८०३०५  डायल गरी नगरपालिका को सूचना को जानकारी लिनुहोस्  । "

सम्पर्क

 

लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका कार्यालय
लुम्बिनी, रूपन्देही
फोन नं. ०७१–५८०३०५
फ्याक्स ०७१–५८०३५०

 

ई-मेल:   lumbiniculturalmunicipality@gmail.com//info@lumbinisanskritikmun.gov.np

वेबसाइट: http://lumbinisanskritikmun.gov.np

ई-मेल : ito.lumbinisanskritikmun@gmail.com

IT officer : Rudra puri (9867196792)

 

 

 
1 Start 2 Complete

नगर कार्यपालिका सदस्य विवरण