सूचना !    सूचना !   सूचना !   " Audio Notice को लागि १६१८०७१५८०३०५  डायल गरी नगरपालिका को सूचना को जानकारी लिनुहोस्  । "

सूचना तथा समाचार

लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाको आधिकारीक वेव साईट सञ्चालन वारेको सूचना

आज मिति २०७३।१०।२८ गतेको दिनदेखी  आधिकारीक रुपमा लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाको वेव साईट सञ्चालनमा आएको व्यहोरा सम्पूर्ण नगरवासीहरुमा अनुरोध गराउँदछौ ।

Pages

नगर कार्यपालिका सदस्य विवरण