सूचना !    सूचना !   सूचना !    नगरसभा  कार्यक्रम  मिति २०७५/०६/२७ गते लुम्बिनी विश्वविद्यालय हल मा हुने  भएको  व्यहाेरा सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा जानकारीका लागि याे सूचना प्रकाशित गरिएकाे छ ।  !!    !!     !!

सूचना तथा समाचार

लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाको आधिकारीक वेव साईट सञ्चालन वारेको सूचना

आज मिति २०७३।१०।२८ गतेको दिनदेखी  आधिकारीक रुपमा लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाको वेव साईट सञ्चालनमा आएको व्यहोरा सम्पूर्ण नगरवासीहरुमा अनुरोध गराउँदछौ ।

Pages

नगर कार्यपालिका सदस्य विवरण