सूचना !    सूचना !   सूचना !   " Audio Notice को लागि १६१८०७१५८०३०५  डायल गरी नगरपालिका को सूचना को जानकारी लिनुहोस्  । "

बाेलपत्र सार्वजनिक

Supporting Documents: 

नगर कार्यपालिका सदस्य विवरण