सूचना !    सूचना !   सूचना !   लेखा परीक्षकको सुचिकृत हुने अन्तिम मिति ०७५/०८/१४ गते हुने  जानकारीका लागि याे सूचना प्रकाशित गरिएकाे छ ।  !!    !!     !!

लुम्बिनी संस्कृतिक नगरपालिकामा स्मार्ट सिटी हुँदा कस्तो दृश्य हुन सक्छ l

धेरै धेरै राम्रो l
0% (0 votes)
देश विकास को तर्फ जादै l
0% (0 votes)
सरकार को राम्रो बिचार l
50% (1 vote)
सोचना नसक्ने कुरा l
50% (1 vote)
Total votes: 2

नगर कार्यपालिका सदस्य विवरण